UAB

Màster Universitari en Traducció Audiovisual

Dades DGU
  • DGU000001641 Màster Universitari en Traducció Audiovisual
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 99% 100% 1%
2021 97% 100% 3%
2020 100% 100% 0%
2019 95% 99% 4%
2018 99% 100% 1%
2017 98% 99% 1%
2016 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 29 60 8 0
2021 3 37 55 4 0
2020 4 40 54 3 0
2019 4 37 51 7 1
2018 4 37 55 4 0
2017 4 34 56 5 1
2016 4 24 67 4 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44379 Audio Description and Subtitling for the Deaf and Hard of Hearing B-A 31 0 0 25 6 0 0 100% 100% 0%
44383 Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A 26 1 8 16 1 0 0 100% 100% 0%
44378 Doblatge i Subtitulació B-A 31 2 5 24 0 0 0 100% 100% 0%
44382 Doblatge i Subtitulació B-A 22 1 9 9 3 0 0 100% 100% 0%
43818 Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual 29 0 2 24 3 0 0 100% 100% 0%
43820 Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual 18 1 8 8 1 0 0 100% 100% 0%
44380 Localització Multimèdia i de Videojocs B-A 29 0 10 18 1 0 0 100% 100% 0%
44384 Localització Multimèdia i de Videojocs B-A 21 1 10 8 2 0 0 100% 100% 0%
43764 Teoria de la Traducció Audiovisual 31 0 8 23 0 0 0 100% 100% 0%
43771 Teoria de la Traducció Audiovisual 22 0 8 14 0 0 0 100% 100% 0%
43765 Treball de Fi de Màster 31 1 8 17 3 0 2 94% 100% 6%
43772 Treball de Fi de Màster 23 1 13 7 0 0 2 91% 100% 9%
44381 Veus Superposades i Reparlat B-A 31 0 5 19 7 0 0 100% 100% 0%
44385 Veus Superposades i Reparlat B-A 22 1 12 7 1 1 0 95% 95% 0%