Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 63 25
2022 80 25
2021 65 25
2020 62 25
2019 93 25
2018 65 25
2017 57 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.9% 100%
2021 96.73% 95.98%
2020 100% 100%
2019 98.99% 100%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats