Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 1%
10h
61%
609h
20%
197h
0%
0h
0%
0h
19%
185h
1000h
2021 9%
85h
56%
540h
4%
37h
0%
0h
1%
11h
30%
286h
959h
2020 1%
10h
59%
615h
8%
82h
0%
0h
5%
54h
27%
282h
1042h
2019 10%
111h
52%
556h
19%
198h
0%
0h
3%
29h
16%
171h
1065h
2018 14%
149h
57%
594h
11%
113h
0%
0h
0%
2h
18%
191h
1049h
2017 11%
112h
53%
516h
15%
145h
0%
0h
10%
99h
11%
106h
977h