UAB

Màster Universitari en Paleobiologia i registre fòssil/ Paleobiology and fossil record

Dades DGU
  • DGU000001670 Màster Universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 100% 100% 0%
2021 100% 100% 0%
2020 97% 100% 3%
2019 99% 100% 1%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 6 19 61 14 0
2021 0 0 100 0 0
2020 12 45 30 12 0
2019 9 19 60 13 0
2018 8 8 84 0 0
2017 5 13 74 8 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43857 Conceptes en Paleobiologia Evolutiva 12 1 1 6 4 0 0 100% 100% 0%
43858 Mètodes i Tècniques en Paleobiologia 12 1 4 7 0 0 0 100% 100% 0%
43860 Paleobiologia Continental 12 0 3 8 1 0 0 100% 100% 0%
43861 Recerca en Paleontologia, Gestió Patrimonial i Geoturisme 12 1 1 10 0 0 0 100% 100% 0%
44538 Treball de Final de Màster 12 1 2 7 2 0 0 100% 100% 0%