UAB

Màster Universitari en Interpretació de Conferències

Dades DGU
  • DGU000001763 Màster Universitari en Interpretació de Conferències
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120
Coordinació: Stampa Garcia-Ormaeche, Maria Guiomar

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 97% 99% 1%
2018 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 6% 30% 38% 25% 1%
2018 4% 12% 38% 46% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44109 Interpretació de Conferències I: Anglès i Alemany 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
44001 Interpretació de Conferències I: Anglès i Francès 8 0 0 2 6 0 0 100% 100% 0%
44111 Interpretació de Conferències II: Anglès i Alemany 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
44005 Interpretació de Conferències II: Anglès i Francès 8 0 0 6 1 1 0 88% 88% 0%
43980 Mock Conference 10 0 0 4 6 0 0 100% 100% 0%
43981 Pràctiques Professionals Tutelades 10 1 9 0 0 0 0 100% 100% 0%
43979 Recerca, Deontologia i Coneixements Específics 10 0 2 8 0 0 0 100% 100% 0%
44110 Seminari Professionalitzador i Mentoria II: Anglès i Alemany 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
44004 Seminari Professionalitzador i Mentoria II: Anglès i Francès 8 1 4 2 1 0 0 100% 100% 0%
43982 Treball de Final de Màster 10 1 5 2 1 0 1 90% 100% 10%