Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 33 25
2022 57 25
2021 59 25
2020 40 25
2019 52 25
2018 52 25