Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 66.67% %
2019 82.86% 88.89%
2018 92.86% 92.86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats