UAB

Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 99% 4%
2021 92% 99% 6%
2020 99% 100% 1%
2019 99% 99% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 26 57 15 1
2021 1 25 48 24 1
2020 0 40 52 8 0
2019 1 21 60 18 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44172 Claus Interpretatives Turístiques del Patrimoni Artístic 21 0 4 14 2 0 1 95% 100% 5%
44173 Estratègies Socials, Econòmiques i Antropològiques per a la Gestió Turística del Patrimoni Cultural 20 0 5 15 0 0 0 100% 100% 0%
44169 Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori 19 0 1 18 0 0 0 100% 100% 0%
44170 Interpretació Històrica Dels Recursos Culturals 19 0 11 5 3 0 0 100% 100% 0%
44171 Mediació Didàctica de la Llengua i Creació de Productes Turístics Literaris 20 0 7 11 2 0 0 100% 100% 0%
44174 Metodologies i Tècniques de Recerca 20 0 1 13 6 0 0 100% 100% 0%
44175 Pràctiques Externes 20 0 9 10 1 0 0 100% 100% 0%
44176 Treball de Final de Màster 23 1 2 3 10 1 6 70% 94% 26%