Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91.23% 92.26%
2021 98.67% 98.62%
2020 94.82% 94.82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats