Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 83 30
2022 52 30
2021 47 30
2020 21 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.73% 92.73%
2021 100% 100%
2020 90% 90%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats