UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 100% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 29 61 7 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44464 Ciutat i Espais Metropolitans 38 1 10 27 0 0 0 100% 100% 0%
44465 Desenvolupament Local i Territorial 21 1 5 14 1 0 0 100% 100% 0%
44466 Metodologia del Planejament Urbà 37 2 0 28 5 0 2 95% 100% 5%
44467 Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió 16 1 4 7 4 0 0 100% 100% 0%
44475 Planejament Territorial de l'Aigua 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
44468 Planejament Territorial i Urbà 38 0 0 31 5 0 2 95% 100% 5%
44469 Pràctiques Professionals 32 0 21 9 0 0 2 94% 100% 6%
44470 Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge 31 2 14 11 2 0 2 94% 100% 6%
44471 Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament 38 2 12 22 0 0 2 95% 100% 5%
44472 Treball de Final de Màster 37 0 16 15 2 0 4 89% 100% 11%
44473 Turisme i Planejament 8 0 0 8 0 0 0 100% 100% 0%