Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 74%
17
0%
0
13%
3
0%
0
4%
1
9%
2
23
2022 86%
19
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
9%
2
22
2021 84%
16
0%
0
11%
2
5%
1
0%
0
0%
0
19
2020 95%
19
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
20
2019 95%
21
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
22
2018 91%
20
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
22
2017 91%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
9%
2
23
2016 79%
19
0%
0
8%
2
4%
1
0%
0
8%
2
24
2015 86%
18
0%
0
5%
1
5%
1
0%
0
5%
1
21
2014 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2013 96%
22
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
23
2012 100%
22
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
22
2011 76%
19
0%
0
8%
2
4%
1
4%
1
8%
2
25
2010 92%
22
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
4%
1
24
2009 68%
15
5%
1
27%
6
0%
0
0%
0
0%
0
22
2008 100%
14
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
14

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1286 : Graduat en Física i Graduat en Matemàtiques

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 74%
17
0%
0
13%
3
0%
0
4%
1
9%
2
23
2022 86%
19
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
9%
2
22
2021 84%
16
0%
0
11%
2
5%
1
0%
0
0%
0
19
2020 95%
19
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
20
2019 95%
21
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
22
2018 91%
20
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
22
2017 91%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
9%
2
23
2016 79%
19
0%
0
8%
2
4%
1
0%
0
8%
2
24
2015 86%
18
0%
0
5%
1
5%
1
0%
0
5%
1
21
2014 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21

779 : Graduat en Física i Graduat en Matemàtiques

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2013 96%
22
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
23
2012 100%
22
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
22
2011 76%
19
0%
0
8%
2
4%
1
4%
1
8%
2
25
2010 92%
22
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
4%
1
24
2009 68%
15
5%
1
27%
6
0%
0
0%
0
0%
0
22
2008 100%
14
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
14