Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 82%
27
6%
2
9%
3
0%
0
0%
0
3%
1
33
2022 93%
28
3%
1
3%
1
0%
0
0%
0
0%
0
30
2021 77%
24
19%
6
0%
0
0%
0
0%
0
3%
1
31
2020 86%
30
0%
0
6%
2
0%
0
0%
0
9%
3
35
2019 91%
30
0%
0
6%
2
0%
0
0%
0
3%
1
33
2018 94%
30
0%
0
3%
1
0%
0
3%
1
0%
0
32
2017 88%
23
4%
1
8%
2
0%
0
0%
0
0%
0
26
2016 68%
15
9%
2
18%
4
0%
0
0%
0
5%
1
22
2015 77%
17
5%
1
14%
3
0%
0
0%
0
5%
1
22
2014 91%
20
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22
2013 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
22

Aquesta titulació consta de 3 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1546 : Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 82%
27
6%
2
9%
3
0%
0
0%
0
3%
1
33

1436 : Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 93%
28
3%
1
3%
1
0%
0
0%
0
0%
0
30
2021 77%
24
19%
6
0%
0
0%
0
0%
0
3%
1
31
2020 86%
30
0%
0
6%
2
0%
0
0%
0
9%
3
35
2019 91%
30
0%
0
6%
2
0%
0
0%
0
3%
1
33

1208 : Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2018 94%
30
0%
0
3%
1
0%
0
3%
1
0%
0
32
2017 88%
23
4%
1
8%
2
0%
0
0%
0
0%
0
26
2016 68%
15
9%
2
18%
4
0%
0
0%
0
5%
1
22
2015 77%
17
5%
1
14%
3
0%
0
0%
0
5%
1
22
2014 91%
20
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22
2013 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
22