Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
111h
18%
556h
22%
683h
12%
357h
36%
1112h
8%
243h
3062h
2021 6%
167h
21%
614h
22%
641h
4%
124h
38%
1141h
10%
294h
2981h
2020 5%
103h
23%
510h
21%
471h
1%
32h
39%
874h
11%
235h
2224h
2019 5%
124h
21%
477h
20%
452h
5%
113h
36%
830h
13%
294h
2288h
2018 7%
144h
20%
434h
24%
501h
2%
50h
34%
730h
13%
267h
2126h
2017 9%
167h
24%
421h
18%
323h
2%
34h
29%
508h
18%
318h
1772h
2016 11%
133h
24%
297h
23%
286h
1%
17h
23%
290h
18%
219h
1240h
2015 14%
114h
35%
285h
18%
148h
1%
8h
17%
140h
15%
120h
815h
2014 17%
76h
25%
109h
16%
70h
5%
23h
17%
73h
20%
90h
441h
2013 16%
46h
27%
78h
21%
61h
6%
17h
15%
45h
15%
45h
292h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
111h
18%
556h
22%
683h
12%
356h
36%
1112h
8%
243h
3061h
2021 3%
87h
20%
500h
22%
548h
5%
122h
42%
1057h
9%
217h
2530h
2020 4%
68h
23%
405h
20%
353h
1%
16h
42%
738h
10%
184h
1764h
2019 6%
72h
22%
278h
18%
221h
3%
37h
38%
480h
13%
163h
1250h

Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
0%
0h
0%
0h
100%
1h
0%
0h
0%
0h
1h
2021 18%
80h
25%
114h
21%
93h
0%
2h
19%
84h
17%
77h
451h
2020 8%
35h
23%
105h
26%
118h
3%
16h
30%
136h
11%
51h
460h
2019 5%
52h
19%
199h
22%
231h
7%
76h
34%
350h
13%
131h
1038h
2018 7%
144h
20%
434h
24%
501h
2%
50h
34%
730h
13%
267h
2126h
2017 9%
167h
24%
421h
18%
323h
2%
34h
29%
508h
18%
318h
1772h
2016 11%
133h
24%
297h
23%
286h
1%
17h
23%
290h
18%
219h
1240h
2015 14%
114h
35%
285h
18%
148h
1%
8h
17%
140h
15%
120h
815h
2014 17%
76h
25%
109h
16%
70h
5%
23h
17%
73h
20%
90h
441h
2013 16%
46h
27%
78h
21%
61h
6%
17h
15%
45h
15%
45h
292h