Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.05% 97.75%
2021 93.25% 93.87%
2020 95.71% 92.51%
2019 95.81% 96.6%
2018 93.71% 98%
2017 90.33% 89.73%
2016 90.7% 91.3%
2015 85.76% 76.1%
2014 90.41% 93.33%
2013 83.73% 83.73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats