Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 80% 80% 0%
2021 7 100% 100% 0%
2020 12 91.667% 100% 8.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 74
  68%
  81%
  16%
7000498 5
  80%
  80%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2503852 82
  71%
  91%
  22%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 94
  68%
  89%
  23%
7000498 12
  92%
  100%
  8%
2019 2503852 124
  84%
  95%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 74 5% 3% 16% 43% 16% 16%
7000498 5 20% 0% 0% 60% 20% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2503852 82 2% 2% 20% 46% 7% 22%
7000498 7 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503852 94 6% 0% 13% 47% 9% 23%
7000498 12 0% 8% 33% 50% 0% 8%
2019 2503852 124 6% 11% 32% 34% 5% 11%