Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 55
  93%
  98%
  5%
2021 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 43
  88%
  90%
  2%
2020 2500258 36
  83%
  91%
  8%
2019 2500258 40
  95%
  95%
  0%
2018 2500258 32
  75%
  92%
  19%
2017 2500258 30
  97%
  100%
  3%
2016 2500258 38
  89%
  100%
  11%
2015 2500258 43
  91%
  91%
  0%
2014 2500258 60
  92%
  98%
  7%
2013 2500258 59
  98%
  98%
  0%
2012 2500258 44
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500258 55 0% 2% 44% 47% 2% 5%
2021 7000501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500258 43 0% 5% 28% 56% 9% 2%
2020 2500258 36 6% 3% 36% 39% 8% 8%
2019 2500258 40 0% 3% 35% 53% 5% 0%
2018 2500258 32 3% 3% 28% 41% 6% 19%
2017 2500258 30 3% 0% 60% 33% 0% 3%
2016 2500258 38 3% 11% 47% 29% 0% 11%
2015 2500258 43 0% 0% 49% 42% 9% 0%
2014 2500258 60 0% 8% 38% 45% 2% 7%
2013 2500258 59 2% 5% 47% 44% 2% 0%
2012 2500258 44 0% 7% 27% 64% 0% 2%