Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 43
  91%
  95%
  5%
7000418 6
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503778 55
  96%
  100%
  4%
1353 384
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 5
  100%
  100%
  0%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
2503778 41
  90%
  92%
  2%
1353 176
  55%
  75%
  27%
2020 2500259 45
  98%
  100%
  2%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
2503778 48
  98%
  98%
  0%
1353 112
  29%
  29%
  0%
2019 2500259 41
  71%
  74%
  5%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
1353 848
  81%
  84%
  4%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 32
  78%
  83%
  6%
1353 704
  36%
  50%
  27%
1354 20
  50%
  50%
  0%
2017 2500259 33
  88%
  97%
  9%
1353 960
  87%
  93%
  7%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 672
  86%
  88%
  2%
2015 2500259 43
  77%
  79%
  2%
2014 2500259 58
  41%
  62%
  33%
2013 2500259 45
  93%
  100%
  7%
2012 2500259 33
  85%
  90%
  6%
2011 2500259 4
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 43 2% 5% 70% 14% 5% 5%
7000418 6 17% 50% 33% 0% 0% 0%
7000911 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503778 55 5% 18% 56% 13% 0% 4%
1353 384 0% 4% 88% 8% 0% 0%
2021 2500259 5 0% 80% 20% 0% 0% 0%
7000418 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503778 41 2% 12% 56% 20% 7% 2%
1353 176 0% 0% 18% 36% 18% 27%
2020 2500259 45 7% 9% 76% 7% 0% 2%
7000418 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 48 0% 0% 71% 27% 2% 0%
1353 112 0% 0% 0% 29% 71% 0%
2019 2500259 41 5% 5% 29% 29% 24% 5%
7000418 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 848 2% 2% 60% 17% 15% 4%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500259 32 0% 3% 34% 38% 16% 6%
1353 704 0% 0% 16% 20% 36% 27%
1354 20 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2500259 33 0% 9% 42% 36% 3% 9%
1353 960 0% 7% 60% 20% 7% 7%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 672 2% 7% 57% 19% 12% 2%
2015 2500259 43 0% 2% 30% 44% 21% 2%
2014 2500259 58 0% 0% 24% 17% 26% 33%
2013 2500259 45 2% 4% 62% 24% 0% 7%
2012 2500259 33 3% 3% 67% 12% 9% 6%
2011 2500259 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%