Genètica

Codi RUCT : 5600213. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 - 0% 0% 0%
2021 11 45.45% 100% 0%
2020 6 33.33% 100% 0%
2019 5 0% 100% 0%
2018 5 60% 100% 0%
2017 7 71.43% 100% 0%
2016 10 40% 100% 0%
2015 5 60% 100% 0%
2014 6 83.33% 100% 0%
2013 6 50% 83.33% 16.67%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 28 50% 100% 0%
2021 35 45.71% 100% 0%
2020 30 46.67% 100% 0%
2019 28 39.29% 100% 0%
2018 27 40.74% 100% 0%
2017 29 37.93% 100% 0%
2016 26 53.85% 100% 0%
2015 18 66.67% 94.44% 5.56%
2014 12 75% 91.67% 8.33%
2013 6 50% 83.33% 16.67%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 - 0% 0% 0% 0%
2021 11 54.55% 27.27% 0% 18.18%
2020 6 16.67% 16.67% 16.67% 50%
2019 5 20% 20% 0% 60%
2018 5 40% 40% 20% 0%
2017 7 71.43% 14.29% 0% 14.29%
2016 10 40% 10% 10% 40%
2015 5 60% 20% 20% 0%
2014 6 100% 0% 0% 0%
2013 6 100% 0% 0% 0%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 28 39.29% 21.43% 7.14% 32.14%
2021 35 42.86% 20% 5.71% 31.43%
2020 30 40% 16.67% 6.67% 36.67%
2019 28 50% 14.29% 7.14% 28.57%
2018 27 55.56% 14.81% 11.11% 18.52%
2017 29 68.97% 6.9% 6.9% 17.24%
2016 26 73.08% 3.85% 7.69% 15.38%
2015 18 88.89% 5.56% 5.56% 0%
2014 12 100% 0% 0% 0%
2013 6 100% 0% 0% 0%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 - 0%
2021 11 9.09%
2020 6 0%
2019 5 0%
2018 5 0%
2017 7 0%
2016 10 0%
2015 5 0%
2014 6 0%
2013 6 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 - - 0%
2021 7 4 27.27%
2020 4 2 66.67%
2019 3 2 80%
2018 5 - 0%
2017 5 2 28.57%
2016 7 3 40%
2015 1 4 0%
2014 3 3 0%
2013 4 2 0%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 19 9 42.86%
2021 23 12 45.71%
2020 21 9 46.67%
2019 18 10 35.71%
2018 17 10 22.22%
2017 19 10 20.69%
2016 16 10 19.23%
2015 9 9 5.56%
2014 7 5 0%
2013 4 2 0%

Matriculats per sexe

Dones Homes