Ciència dels Aliments

Codi RUCT : 5600164. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 8
2020 8
2019 8
2018 8
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 3 33.33% 100% 0%
2020 2 0% 100% 0%
2019 5 40% 100% 0%
2018 4 25% 75% 25%
2017 10 30% 90% 10%
2016 5 0% 100% 0%
2015 5 20% 100% 0%
2014 2 0% 100% 0%
2013 9 0% 88.89% 11.11%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 20 20% 80% 20%
2020 22 13.64% 81.82% 18.18%
2019 27 22.22% 70.37% 29.63%
2018 34 11.76% 82.35% 17.65%
2017 39 15.38% 92.31% 7.69%
2016 29 13.79% 96.55% 3.45%
2015 23 26.09% 100% 0%
2014 11 54.55% 90.91% 9.09%
2013 9 0% 88.89% 11.11%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 3 33.33% 0% 0% 66.67%
2020 2 0% 0% 0% 100%
2019 5 0% 40% 0% 60%
2018 4 75% 0% 0% 25%
2017 10 20% 30% 20% 30%
2016 5 20% 20% 0% 60%
2015 5 20% 0% 0% 80%
2014 2 100% 0% 0% 0%
2013 9 0% 0% 0% 100%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 20 30% 20% 5% 45%
2020 22 22.73% 27.27% 4.55% 45.45%
2019 27 22.22% 22.22% 7.41% 48.15%
2018 34 41.18% 14.71% 5.88% 38.24%
2017 39 43.59% 12.82% 5.13% 38.46%
2016 29 48.28% 3.45% 0% 48.28%
2015 23 56.52% 0% 0% 43.48%
2014 11 18.18% 0% 0% 81.82%
2013 9 0% 0% 0% 100%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 3 0%
2020 2 0%
2019 5 0%
2018 4 0%
2017 10 0%
2016 5 0%
2015 5 0%
2014 2 0%
2013 9 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 1 2 66.67%
2020 1 1 50%
2019 4 1 100%
2018 3 1 100%
2017 5 5 50%
2016 3 2 100%
2015 2 3 60%
2014 1 1 50%
2013 2 7 77.78%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 12 8 75%
2020 13 9 72.73%
2019 15 12 74.07%
2018 16 18 70.59%
2017 18 21 66.67%
2016 11 18 79.31%
2015 8 15 78.26%
2014 3 8 72.73%
2013 2 7 77.78%

Matriculats per sexe

Dones Homes