Educació

Codi RUCT : 5600222. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 40
2020 40
2019 40
2018 40
2017 40
2016 40
2015 40
2014 40
2013 40

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 43 9.3% 69.77% 30.23%
2020 36 16.67% 80.56% 19.44%
2019 37 16.22% 75.68% 24.32%
2018 37 13.51% 86.49% 13.51%
2017 37 16.22% 75.68% 24.32%
2016 45 11.11% 86.67% 13.33%
2015 63 11.11% 73.02% 26.98%
2014 70 22.86% 68.57% 31.43%
2013 53 5.66% 73.58% 26.42%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 183 16.94% 62.84% 37.16%
2020 213 16.43% 69.01% 30.99%
2019 215 15.81% 72.56% 27.44%
2018 224 14.29% 75.45% 24.55%
2017 228 12.72% 76.32% 23.68%
2016 223 16.59% 78.48% 21.52%
2015 205 15.61% 75.61% 24.39%
2014 129 24.03% 68.22% 31.78%
2013 59 5.08% 71.19% 28.81%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 43 37.21% 13.95% 6.98% 41.86%
2020 36 47.22% 13.89% 8.33% 30.56%
2019 37 45.95% 18.92% 8.11% 27.03%
2018 37 56.76% 2.7% 8.11% 32.43%
2017 37 51.35% 5.41% 5.41% 35.14%
2016 45 46.67% 13.33% 8.89% 31.11%
2015 63 36.51% 4.76% 6.35% 52.38%
2014 70 44.29% 8.57% 7.14% 40%
2013 53 54.72% 9.43% 3.77% 32.08%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 183 45.9% 11.48% 5.46% 37.16%
2020 213 49.3% 11.27% 6.57% 32.86%
2019 215 50.23% 8.37% 7.44% 33.95%
2018 224 50.89% 6.7% 7.14% 34.82%
2017 228 47.16% 8.3% 6.99% 36.68%
2016 223 50.22% 7.17% 6.73% 35.87%
2015 205 51.71% 5.85% 5.85% 36.59%
2014 129 50.39% 8.53% 6.2% 34.88%
2013 59 59.32% 8.47% 3.39% 28.81%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 43 6.98%
2020 36 8.33%
2019 37 13.51%
2018 37 13.51%
2017 37 10.81%
2016 45 17.78%
2015 63 1.59%
2014 70 4.29%
2013 53 9.43%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 27 16 60.47%
2020 22 14 69.44%
2019 23 14 56.76%
2018 25 12 64.86%
2017 26 11 67.57%
2016 30 15 55.56%
2015 44 19 69.84%
2014 42 28 65.71%
2013 38 15 50.94%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 117 66 63.39%
2020 143 70 61.5%
2019 143 72 62.33%
2018 150 74 59.82%
2017 150 78 60.96%
2016 138 85 62.78%
2015 127 78 62.44%
2014 80 49 59.69%
2013 40 19 45.76%

Matriculats per sexe

Dones Homes