Filologia Espanyola

Codi RUCT : 5600230. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 14 7.14% 78.57% 21.43%
2020 13 15.38% 84.62% 15.38%
2019 9 11.11% 88.89% 11.11%
2018 13 23.08% 84.62% 15.38%
2017 13 15.38% 61.54% 38.46%
2016 15 13.33% 93.33% 6.67%
2015 11 9.09% 81.82% 18.18%
2014 21 23.81% 90.48% 9.52%
2013 12 16.67% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 57 21.05% 82.46% 17.54%
2020 61 26.23% 83.61% 16.39%
2019 66 24.24% 81.82% 18.18%
2018 75 24% 78.67% 21.33%
2017 74 18.92% 83.78% 16.22%
2016 59 23.73% 89.83% 10.17%
2015 48 27.08% 89.58% 10.42%
2014 32 31.25% 93.75% 6.25%
2013 12 16.67% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 14 71.43% 7.14% 7.14% 14.29%
2020 13 53.85% 7.69% 38.46% 0%
2019 9 44.44% 11.11% 11.11% 33.33%
2018 13 69.23% 7.69% 15.38% 7.69%
2017 13 53.85% 7.69% 23.08% 15.38%
2016 15 66.67% 0% 20% 13.33%
2015 11 90.91% 0% 9.09% 0%
2014 21 47.62% 14.29% 4.76% 33.33%
2013 12 50% 16.67% 16.67% 16.67%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 57 57.89% 8.77% 17.54% 15.79%
2020 61 59.02% 6.56% 21.31% 13.11%
2019 66 63.64% 4.55% 15.15% 15.15%
2018 75 65.33% 6.67% 14.67% 12%
2017 74 66.22% 5.41% 12.16% 14.86%
2016 59 71.19% 5.08% 10.17% 13.56%
2015 48 69.39% 8.16% 6.12% 16.33%
2014 32 53.13% 15.63% 6.25% 25%
2013 12 50% 16.67% 16.67% 16.67%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 14 0%
2020 13 0%
2019 9 0%
2018 13 0%
2017 13 0%
2016 15 0%
2015 11 0%
2014 21 0%
2013 12 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 8 6 71.43%
2020 11 2 76.92%
2019 5 4 88.89%
2018 8 5 53.85%
2017 8 5 53.85%
2016 11 4 60%
2015 10 1 45.45%
2014 14 7 47.62%
2013 5 7 50%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 35 22 64.91%
2020 42 19 63.93%
2019 46 20 56.06%
2018 50 25 49.33%
2017 51 23 50%
2016 42 17 50.85%
2015 35 13 43.75%
2014 19 13 46.88%
2013 5 7 50%

Matriculats per sexe

Dones Homes