Microbiologia

Codi RUCT : 5600479. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 15 13.33% 100% 0%
2020 8 25% 100% 0%
2019 8 12.5% 100% 0%
2018 9 11.11% 100% 0%
2017 12 25% 100% 0%
2016 11 45.45% 100% 0%
2015 17 23.53% 100% 0%
2014 13 23.08% 84.62% 15.38%
2013 6 16.67% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 54 20.37% 100% 0%
2020 55 27.27% 100% 0%
2019 58 29.31% 100% 0%
2018 59 32.2% 98.31% 1.69%
2017 57 33.33% 98.25% 1.75%
2016 46 36.96% 97.83% 2.17%
2015 38 26.32% 94.74% 5.26%
2014 19 31.58% 89.47% 10.53%
2013 6 16.67% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 15 33.33% 26.67% 13.33% 26.67%
2020 8 37.5% 12.5% 25% 25%
2019 8 25% 12.5% 0% 62.5%
2018 9 0% 44.44% 22.22% 33.33%
2017 12 25% 50% 0% 25%
2016 11 54.55% 27.27% 0% 18.18%
2015 17 64.71% 17.65% 5.88% 11.76%
2014 13 38.46% 46.15% 7.69% 7.69%
2013 6 50% 50% 0% 0%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 54 31.48% 29.63% 9.26% 29.63%
2020 55 36.36% 30.91% 7.27% 25.45%
2019 58 41.38% 31.03% 3.45% 24.14%
2018 59 42.37% 35.59% 5.08% 16.95%
2017 57 49.12% 35.09% 1.75% 14.04%
2016 46 57.45% 29.79% 2.13% 10.64%
2015 38 52.63% 31.58% 5.26% 10.53%
2014 19 42.11% 47.37% 5.26% 5.26%
2013 6 50% 50% 0% 0%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 15 0%
2020 8 0%
2019 8 0%
2018 9 0%
2017 12 0%
2016 11 0%
2015 17 0%
2014 13 7.69%
2013 6 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 5 10 13.33%
2020 4 4 0%
2019 6 2 12.5%
2018 6 3 11.11%
2017 9 3 16.67%
2016 5 6 18.18%
2015 10 7 5.88%
2014 11 2 23.08%
2013 4 2 16.67%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 29 25 12.96%
2020 33 22 9.09%
2019 38 20 8.62%
2018 39 20 10.17%
2017 38 19 12.28%
2016 30 16 13.04%
2015 27 11 13.16%
2014 15 4 21.05%
2013 4 2 16.67%

Matriculats per sexe

Dones Homes