Química

Codi RUCT : 5600219. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 40
2020 40
2019 40
2018 40
2017 40
2016 40
2015 40
2014 40
2013 35

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 20 30% 100% 0%
2020 31 25.81% 100% 0%
2019 15 33.33% 100% 0%
2018 24 37.5% 100% 0%
2017 25 44% 100% 0%
2016 26 76.92% 100% 0%
2015 27 51.85% 100% 0%
2014 28 42.86% 96.43% 3.57%
2013 26 80.77% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 124 37.1% 100% 0%
2020 121 41.32% 100% 0%
2019 109 42.2% 100% 0%
2018 121 44.63% 100% 0%
2017 120 45% 100% 0%
2016 103 56.31% 100% 0%
2015 84 58.33% 98.81% 1.19%
2014 54 64.81% 98.15% 1.85%
2013 26 80.77% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 20 40% 20% 5% 35%
2020 31 38.71% 19.35% 6.45% 35.48%
2019 15 26.67% 20% 6.67% 46.67%
2018 24 37.5% 29.17% 8.33% 25%
2017 25 56% 8% 8% 28%
2016 26 53.85% 11.54% 11.54% 23.08%
2015 27 48.15% 7.41% 14.81% 29.63%
2014 28 50% 21.43% 7.14% 21.43%
2013 26 57.69% 19.23% 7.69% 15.38%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 124 43.55% 18.55% 8.87% 29.03%
2020 121 46.28% 18.18% 9.09% 26.45%
2019 109 49.54% 16.51% 10.09% 23.85%
2018 121 52.07% 13.22% 10.74% 23.97%
2017 120 55% 9.17% 10% 25.83%
2016 103 51.92% 13.46% 10.58% 24.04%
2015 84 52.38% 15.48% 9.52% 22.62%
2014 54 53.7% 20.37% 7.41% 18.52%
2013 26 57.69% 19.23% 7.69% 15.38%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 20 0%
2020 31 0%
2019 15 0%
2018 24 0%
2017 25 0%
2016 26 0%
2015 27 0%
2014 28 0%
2013 26 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 11 9 40%
2020 14 17 35.48%
2019 7 8 46.67%
2018 13 11 29.17%
2017 9 16 28%
2016 14 12 15.38%
2015 13 14 29.63%
2014 9 19 25%
2013 15 11 19.23%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 58 66 30.65%
2020 57 64 26.45%
2019 51 58 24.77%
2018 58 63 24.79%
2017 52 68 25.83%
2016 50 53 23.3%
2015 39 45 25%
2014 24 30 22.22%
2013 15 11 19.23%

Matriculats per sexe

Dones Homes