Cultures en Contacte a la Mediterrània

Codi RUCT : 5601056. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2017 9
2016 9
2015 9
2014 9

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 - 0% 0% 0%
2020 - 0% 0% 0%
2019 - 0% 0% 0%
2018 - 0% 0% 0%
2017 10 20% 90% 10%
2016 14 7.14% 64.29% 35.71%
2015 18 11.11% 88.89% 11.11%
2014 10 10% 80% 20%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 14 7.14% 57.14% 42.86%
2020 26 15.38% 84.62% 15.38%
2019 37 13.51% 75.68% 24.32%
2018 48 12.5% 79.17% 20.83%
2017 61 11.48% 85.25% 14.75%
2016 46 10.87% 82.61% 17.39%
2015 33 9.09% 90.91% 9.09%
2014 12 16.67% 83.33% 16.67%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 - 0% 0% 0% 0%
2020 - 0% 0% 0% 0%
2019 - 0% 0% 0% 0%
2018 - 0% 0% 0% 0%
2017 10 70% 20% 0% 10%
2016 14 64.29% 21.43% 7.14% 7.14%
2015 18 72.22% 22.22% 0% 5.56%
2014 10 50% 30% 0% 20%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 14 71.43% 14.29% 7.14% 7.14%
2020 26 57.69% 23.08% 7.69% 11.54%
2019 37 59.46% 21.62% 2.7% 16.22%
2018 48 60.42% 22.92% 4.17% 12.5%
2017 61 65.57% 19.67% 4.92% 9.84%
2016 46 68.09% 21.28% 2.13% 8.51%
2015 33 69.7% 21.21% 0% 9.09%
2014 12 50% 25% 0% 25%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 - 0%
2020 - 0%
2019 - 0%
2018 - 0%
2017 10 0%
2016 14 0%
2015 18 0%
2014 10 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 - - 0%
2020 - - 0%
2019 - - 0%
2018 - - 0%
2017 3 7 0%
2016 4 10 7.14%
2015 7 11 5.56%
2014 4 6 30%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 6 8 0%
2020 13 13 7.69%
2019 17 20 16.22%
2018 22 26 14.58%
2017 26 35 11.48%
2016 18 28 8.7%
2015 15 18 12.12%
2014 4 8 33.33%

Matriculats per sexe

Dones Homes