Psicologia de la Salut i de l'Esport

Codi RUCT : 5601051. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 8 0% 75% 25%
2020 10 10% 60% 40%
2019 16 6.25% 62.5% 37.5%
2018 9 0% 77.78% 22.22%
2017 8 12.5% 75% 25%
2016 11 0% 90.91% 9.09%
2015 17 0% 58.82% 41.18%
2014 8 12.5% 87.5% 12.5%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 42 19.05% 66.67% 33.33%
2020 48 12.5% 64.58% 35.42%
2019 52 9.62% 71.15% 28.85%
2018 49 8.16% 75.51% 24.49%
2017 52 9.62% 78.85% 21.15%
2016 34 2.94% 76.47% 23.53%
2015 31 3.23% 74.19% 25.81%
2014 8 12.5% 87.5% 12.5%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 8 62.5% 37.5% 0% 0%
2020 10 50% 20% 20% 10%
2019 16 56.25% 12.5% 18.75% 12.5%
2018 9 44.44% 22.22% 22.22% 11.11%
2017 8 62.5% 12.5% 25% 0%
2016 11 54.55% 0% 9.09% 36.36%
2015 17 47.06% 23.53% 0% 29.41%
2014 8 75% 12.5% 0% 12.5%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 42 57.14% 23.81% 11.9% 7.14%
2020 48 58.33% 16.67% 12.5% 12.5%
2019 52 55.77% 15.38% 11.54% 17.31%
2018 49 57.14% 18.37% 8.16% 16.33%
2017 52 61.54% 13.46% 5.77% 19.23%
2016 34 55.88% 11.76% 2.94% 29.41%
2015 31 64.52% 12.9% 0% 22.58%
2014 8 75% 12.5% 0% 12.5%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 8 0%
2020 10 0%
2019 16 0%
2018 9 0%
2017 8 0%
2016 11 0%
2015 17 0%
2014 8 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 5 3 25%
2020 8 2 20%
2019 10 6 31.25%
2018 5 4 11.11%
2017 4 4 0%
2016 7 4 45.45%
2015 13 4 23.53%
2014 6 2 37.5%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 30 12 23.81%
2020 35 13 27.08%
2019 36 16 28.85%
2018 37 12 24.49%
2017 35 17 23.08%
2016 24 10 29.41%
2015 22 9 25.81%
2014 6 2 37.5%

Matriculats per sexe

Dones Homes