Bioinformàtica

Codi RUCT : 5601327. Branca : Enginyeria i Arquitectura. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 7
2020 7
2019 7
2018 7
2017 7

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 5 40% 80% 20%
2020 12 25% 100% 0%
2019 10 30% 100% 0%
2018 7 42.86% 100% 0%
2017 2 0% 0% 100%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 31 38.71% 93.55% 6.45%
2020 29 34.48% 93.1% 6.9%
2019 20 35% 90% 10%
2018 10 40% 80% 20%
2017 2 0% 0% 100%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 5 40% 20% 40% 0%
2020 12 33.33% 33.33% 8.33% 25%
2019 10 40% 30% 20% 10%
2018 7 57.14% 14.29% 0% 28.57%
2017 2 50% 50% 0% 0%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 31 48.39% 22.58% 12.9% 16.13%
2020 29 48.28% 24.14% 6.9% 20.69%
2019 20 50% 25% 10% 15%
2018 10 60% 20% 0% 20%
2017 2 50% 50% 0% 0%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 5 0%
2020 12 0%
2019 10 0%
2018 7 0%
2017 2 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 - 5 20%
2020 4 8 8.33%
2019 7 3 20%
2018 2 5 14.29%
2017 - 2 0%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 11 20 16.13%
2020 12 17 13.79%
2019 10 10 15%
2018 3 7 10%
2017 - 2 0%

Matriculats per sexe

Dones Homes