Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2013 65 100% 100% 0%
2012 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2013 2500786 11
  100%
  100%
  0%
2500258 54
  100%
  100%
  0%
2012 2500258 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2013 2500786 11 0% 36% 18% 45% 0% 0%
2500258 54 4% 2% 46% 48% 0% 0%
2012 2500258 23 0% 4% 70% 26% 0% 0%