Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 95.122% 97.5% 2.439%
2021 45 88.889% 95.238% 6.667%
2020 43 88.372% 90.476% 2.326%
2019 46 95.652% 100% 4.348%
2018 33 90.909% 90.909% 0%
2017 25 96% 96% 0%
2016 33 93.939% 100% 6.061%
2015 42 97.619% 100% 2.381%
2014 40 100% 100% 0%
2013 39 89.744% 94.595% 5.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 38
  97%
  100%
  3%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500786 42
  95%
  100%
  5%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2020 2500786 43
  88%
  90%
  2%
2019 2500786 42
  98%
  100%
  2%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2500786 33
  91%
  91%
  0%
2017 2500786 22
  95%
  95%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 30
  97%
  100%
  3%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2500786 42
  98%
  100%
  2%
2014 2500786 40
  100%
  100%
  0%
2013 2500786 39
  90%
  95%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 38 3% 3% 29% 58% 0% 3%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500786 42 0% 0% 24% 69% 0% 5%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2020 2500786 43 2% 2% 16% 63% 9% 2%
2019 2500786 42 5% 21% 60% 12% 0% 2%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2018 2500786 33 0% 0% 36% 55% 9% 0%
2017 2500786 22 0% 9% 68% 18% 5% 0%
1353 48 33% 0% 0% 67% 0% 0%
2016 2500786 30 0% 0% 60% 37% 0% 3%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2015 2500786 42 2% 12% 50% 33% 0% 2%
2014 2500786 40 3% 5% 43% 50% 0% 0%
2013 2500786 39 3% 10% 54% 23% 5% 5%