Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2020 306 95% 97% 2%
2019 261 98% 100% 1%
2018 349 97% 100% 2%
2017 296 96% 98% 1%
2016 309 97% 99% 3%
2015 300 98% 100% 2%
2014 335 98% 99% 1%
2013 277 99% 100% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2020 2502442 306
  95%
  97%
  2%
2019 2502442 252
  99%
  100%
  1%
1353 135
  78%
  88%
  11%
2018 2502442 335
  97%
  100%
  2%
1353 210
  100%
  100%
  0%
2017 2502442 284
  96%
  98%
  1%
1353 180
  92%
  92%
  0%
2016 2502442 297
  97%
  99%
  2%
1353 180
  92%
  100%
  8%
2015 2502442 300
  98%
  100%
  2%
2014 2502442 335
  98%
  99%
  1%
2013 2502442 277
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2020 2502442 306 5% 13% 63% 14% 3% 2%
2019 2502442 252 6% 12% 75% 6% 0% 1%
1353 135 0% 22% 56% 0% 11% 11%
2018 2502442 335 5% 15% 70% 7% 0% 2%
1353 210 0% 7% 93% 0% 0% 0%
2017 2502442 284 4% 5% 49% 38% 2% 1%
1353 180 0% 0% 25% 67% 8% 0%
2016 2502442 297 4% 3% 70% 20% 1% 2%
1353 180 8% 0% 42% 42% 0% 8%
2015 2502442 300 3% 13% 70% 12% 0% 2%
2014 2502442 335 4% 17% 67% 10% 1% 1%
2013 2502442 277 4% 27% 56% 12% 0% 1%