Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2020 63 60% 75% 19%
2019 97 76% 90% 15%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2020 7000498 8
  88%
  88%
  0%
2503852 110
  56%
  72%
  22%
2019 2503852 194
  76%
  90%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2020 7000498 8 0% 0% 63% 25% 13% 0%
2503852 110 5% 11% 24% 16% 22% 22%
2019 2503852 194 4% 5% 36% 31% 8% 15%