Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2020 55 100% 100% 0%
2019 23 91% 100% 9%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2020 7000415 3
  100%
  100%
  0%
2501915 49
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2019 7000415 3
  100%
  100%
  0%
2501915 20
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2020 7000415 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2501915 49 0% 8% 86% 6% 0% 0%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000415 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 20 5% 5% 80% 0% 0% 10%