Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2011 21 0.9047619047619047619047619047619047619048 1 0.0952380952380952380952380952380952380952
2010 17 0.9411764705882352941176470588235294117647 1 0.0588235294117647058823529411764705882353
2009 20 0.95 1 0.05

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2011 4310930 21
  0.9047619047619047619047619047619047619048
  1
  0.0952380952380952380952380952380952380952
2010 4311315 1
  1
  1
  0
4310930 16
  0.9375
  1
  0.0625
2009 4310930 20
  0.95
  1
  0.05
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2011 4310930 21 0% 38% 52% 0% 0% 10%
2010 4311315 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4310930 16 6% 50% 38% 0% 0% 6%
2009 4310930 20 0% 30% 60% 5% 0% 5%