Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 20 95% 95% 0%
2018 27 96.296% 100% 3.704%
2017 17 94.118% 94.118% 0%
2016 18 88.889% 94.118% 5.556%
2015 22 100% 100% 0%
2014 21 100% 100% 0%
2013 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313802 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313802 15
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313802 12
  100%
  100%
  0%
2019 4313802 20
  95%
  95%
  0%
2018 4313802 26
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313802 16
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313802 18
  89%
  94%
  6%
2015 4313802 22
  100%
  100%
  0%
2014 4313802 21
  100%
  100%
  0%
2013 4313802 17
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313802 9 11% 33% 56% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4313802 15 7% 33% 33% 27% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313802 12 8% 42% 33% 17% 0% 0%
2019 4313802 20 0% 10% 85% 0% 5% 0%
2018 4313802 26 8% 19% 69% 0% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 4313802 16 6% 25% 63% 0% 6% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4313802 18 0% 22% 67% 0% 6% 6%
2015 4313802 22 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2014 4313802 21 0% 10% 81% 10% 0% 0%
2013 4313802 17 0% 41% 41% 12% 0% 6%