Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 93.333% 100% 6.667%
2021 15 100% 100% 0%
2020 8 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 9 100% 100% 0%
2017 10 90% 100% 10%
2016 14 100% 100% 0%
2015 9 100% 100% 0%
2014 12 100% 100% 0%
2013 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313784 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313784 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 4313784 8
  100%
  100%
  0%
2019 4313784 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313784 9
  100%
  100%
  0%
2017 4313784 10
  90%
  100%
  10%
2016 4313784 14
  100%
  100%
  0%
2015 4313784 9
  100%
  100%
  0%
2014 4313784 12
  100%
  100%
  0%
2013 4313784 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313784 14 0% 14% 71% 7% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313784 13 8% 15% 62% 15% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2020 4313784 8 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2019 4313784 9 0% 56% 33% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313784 9 0% 22% 67% 11% 0% 0%
2017 4313784 10 0% 20% 60% 10% 0% 10%
2016 4313784 14 7% 14% 57% 21% 0% 0%
2015 4313784 9 11% 22% 67% 0% 0% 0%
2014 4313784 12 8% 33% 50% 8% 0% 0%
2013 4313784 6 0% 17% 67% 17% 0% 0%