Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 92.857% 100% 7.143%
2021 27 88.889% 96% 7.407%
2020 28 82.143% 92% 10.714%
2019 31 87.097% 100% 12.903%
2018 28 89.286% 100% 10.714%
2017 28 100% 100% 0%
2016 30 96.667% 100% 3.333%
2015 30 90% 100% 10%
2014 31 96.774% 100% 3.226%
2013 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 27
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4314099 27
  89%
  96%
  7%
2020 4314099 28
  82%
  92%
  11%
2019 4314099 31
  87%
  100%
  13%
2018 4314099 28
  89%
  100%
  11%
2017 4314099 28
  100%
  100%
  0%
2016 4314099 30
  97%
  100%
  3%
2015 4314099 30
  90%
  100%
  10%
2014 4314099 31
  97%
  100%
  3%
2013 4314099 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 27 7% 7% 74% 4% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4314099 27 7% 19% 56% 7% 4% 7%
2020 4314099 28 4% 21% 32% 25% 7% 11%
2019 4314099 31 3% 35% 42% 6% 0% 13%
2018 4314099 28 7% 7% 71% 4% 0% 11%
2017 4314099 28 7% 7% 71% 14% 0% 0%
2016 4314099 30 3% 20% 73% 0% 0% 3%
2015 4314099 30 7% 13% 63% 7% 0% 10%
2014 4314099 31 0% 26% 65% 6% 0% 3%
2013 4314099 13 8% 8% 77% 8% 0% 0%