Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2011 363 39 80
2010 307 28 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2012 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2011 65%
53
2%
2
26%
21
1%
1
4%
3
2%
2
82
2010 67%
64
8%
8
10%
10
3%
3
9%
9
2%
2
96
2009 43%
26
15%
9
23%
14
5%
3
15%
9
0%
0
61
2008 49%
33
1%
1
32%
22
6%
4
9%
6
3%
2
68