Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2017 2%
1h
27%
14h
31%
16h
0%
0h
27%
14h
15%
8h
52h
2016 1%
1h
44%
45h
15%
15h
0%
0h
40%
41h
0%
0h
102h
2015 5%
18h
40%
145h
18%
67h
0%
0h
32%
117h
5%
20h
366h
2014 1%
8h
49%
461h
12%
109h
0%
0h
37%
347h
1%
6h
932h
2013 1%
13h
31%
488h
16%
248h
1%
20h
35%
560h
16%
256h
1585h
2012 1%
45h
41%
1293h
12%
364h
4%
132h
25%
794h
16%
513h
3142h
2011 4%
210h
37%
1988h
12%
651h
11%
620h
30%
1613h
6%
328h
5410h
2010 3%
171h
31%
1913h
6%
380h
12%
712h
42%
2592h
6%
354h
6122h
2009 1%
43h
26%
1618h
9%
548h
10%
621h
48%
2956h
6%
352h
6138h
2008 4%
300h
24%
1650h
11%
780h
10%
687h
44%
3060h
6%
423h
6900h