Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 58.333% 77.778% 25%
2021 15 93.333% 93.333% 0%
2020 27 92.593% 100% 7.407%
2019 9 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%
2017 4 75% 100% 25%
2016 13 76.923% 100% 23.077%
2015 13 61.538% 72.727% 15.385%
2014 8 87.5% 100% 12.5%
2013 14 92.857% 100% 7.143%
2012 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 12
  58%
  78%
  25%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500240 15
  93%
  93%
  0%
2020 2500240 27
  93%
  100%
  7%
2019 2500240 9
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 6
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 4
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500240 13
  77%
  100%
  23%
2015 2500240 13
  62%
  73%
  15%
2014 2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500240 8
  88%
  100%
  12%
2013 2502758 2
  100%
  100%
  0%
2500240 14
  93%
  100%
  7%
2012 2500173 6
  67%
  100%
  33%
2502758 71
  79%
  93%
  15%
2500240 6
  100%
  100%
  0%
2011 2500173 97
  86%
  97%
  11%
2010 2500173 110
  65%
  70%
  8%
2009 2500173 84
  67%
  78%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 12 0% 0% 8% 50% 17% 25%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500240 15 0% 7% 27% 60% 7% 0%
2020 2500240 27 0% 30% 44% 19% 0% 7%
2019 2500240 9 0% 11% 22% 67% 0% 0%
2018 2500240 6 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500240 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500240 13 15% 0% 23% 38% 0% 23%
2015 2500240 13 8% 0% 0% 54% 23% 15%
2014 2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500240 8 0% 0% 50% 38% 0% 13%
2013 2502758 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500240 14 7% 14% 57% 14% 0% 7%
2012 2500173 6 17% 33% 0% 17% 0% 33%
2502758 71 1% 6% 35% 37% 6% 15%
2500240 6 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2011 2500173 97 2% 5% 22% 57% 3% 11%
2010 2500173 110 3% 4% 13% 45% 27% 8%
2009 2500173 84 2% 8% 24% 32% 19% 14%