Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 96.364% 98.148% 1.818%
2021 56 85.714% 97.959% 12.5%
2020 51 100% 100% 0%
2019 50 92% 92% 0%
2018 53 94.34% 100% 5.66%
2017 39 92.308% 100% 7.692%
2016 43 97.674% 100% 2.326%
2015 38 100% 100% 0%
2014 41 95.122% 100% 4.878%
2013 52 88.462% 97.872% 9.615%
2012 50 94% 95.918% 2%
2011 71 88.732% 98.438% 9.859%
2010 56 91.071% 94.444% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500240 55
  96%
  98%
  2%
2021 2500240 56
  86%
  98%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 51
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500240 50
  92%
  92%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500240 53
  94%
  100%
  6%
2017 2500240 39
  92%
  100%
  8%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500240 43
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500240 38
  100%
  100%
  0%
2014 2500240 41
  95%
  100%
  5%
2013 2500240 52
  88%
  98%
  10%
2012 2500240 50
  94%
  96%
  2%
2011 2500240 71
  89%
  98%
  10%
2010 2500240 56
  91%
  94%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2500240 55 4% 4% 67% 22% 2% 2%
2021 2500240 56 0% 4% 50% 32% 2% 13%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500240 51 0% 4% 75% 22% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500240 50 0% 12% 68% 12% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500240 53 0% 2% 51% 42% 0% 6%
2017 2500240 39 5% 10% 46% 31% 0% 8%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2016 2500240 43 5% 7% 56% 30% 0% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500240 38 3% 5% 63% 29% 0% 0%
2014 2500240 41 0% 5% 76% 15% 0% 5%
2013 2500240 52 4% 10% 27% 48% 2% 10%
2012 2500240 50 4% 4% 42% 44% 4% 2%
2011 2500240 71 4% 42% 32% 10% 1% 10%
2010 2500240 56 2% 16% 46% 27% 5% 4%