Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 93.478% 97.727% 4.348%
2021 49 91.837% 93.75% 2.041%
2020 43 90.698% 92.857% 2.326%
2019 46 97.826% 100% 2.174%
2018 40 95% 97.436% 2.5%
2017 36 94.444% 97.143% 2.778%
2016 34 85.294% 93.548% 8.824%
2015 32 93.75% 93.75% 0%
2014 8 50% 57.143% 12.5%
2013 56 82.143% 90.196% 8.929%
2012 62 88.71% 96.491% 8.065%
2011 65 69.231% 80.357% 13.846%
2010 50 82% 87.234% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 46
  93%
  98%
  4%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2021 2500240 49
  92%
  94%
  2%
2020 2500240 43
  91%
  93%
  2%
2019 2500240 46
  98%
  100%
  2%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2500240 40
  95%
  97%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 36
  94%
  97%
  3%
2016 2500240 34
  85%
  94%
  9%
2015 2500240 32
  94%
  94%
  0%
2014 2500240 8
  50%
  57%
  12%
2013 2500240 56
  82%
  90%
  9%
2012 2500240 62
  89%
  96%
  8%
2011 2500240 65
  69%
  80%
  14%
2010 2500240 50
  82%
  87%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 46 2% 7% 57% 28% 2% 4%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2021 2500240 49 0% 2% 47% 43% 6% 2%
2020 2500240 43 2% 0% 63% 26% 7% 2%
2019 2500240 46 4% 7% 67% 20% 0% 2%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2018 2500240 40 5% 10% 60% 20% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500240 36 0% 8% 44% 42% 3% 3%
2016 2500240 34 0% 3% 47% 35% 6% 9%
2015 2500240 32 0% 6% 34% 53% 6% 0%
2014 2500240 8 0% 0% 0% 50% 38% 13%
2013 2500240 56 0% 4% 30% 48% 9% 9%
2012 2500240 62 3% 0% 56% 29% 3% 8%
2011 2500240 65 0% 2% 28% 40% 17% 14%
2010 2500240 50 0% 2% 34% 46% 12% 6%