Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 98.148% 100% 1.852%
2021 59 86.441% 98.077% 11.864%
2020 47 95.745% 100% 4.255%
2019 47 89.362% 100% 10.638%
2018 56 89.286% 98.039% 8.929%
2017 48 89.583% 100% 10.417%
2016 45 93.333% 95.455% 2.222%
2015 35 94.286% 97.059% 2.857%
2014 37 91.892% 94.444% 2.703%
2013 51 90.196% 100% 9.804%
2012 54 94.444% 100% 5.556%
2011 63 88.889% 98.246% 9.524%
2010 55 94.545% 98.113% 3.636%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 54
  98%
  100%
  2%
2021 2500240 59
  86%
  98%
  12%
2020 2500240 47
  96%
  100%
  4%
2019 2500240 47
  89%
  100%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 56
  89%
  98%
  9%
2017 2500240 48
  90%
  100%
  10%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500240 45
  93%
  95%
  2%
2015 2500240 35
  94%
  97%
  3%
2014 2500240 37
  92%
  94%
  3%
2013 2500240 51
  90%
  100%
  10%
2012 2500240 54
  94%
  100%
  6%
2011 2500240 63
  89%
  98%
  10%
2010 2500240 55
  95%
  98%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 54 4% 6% 37% 52% 0% 2%
2021 2500240 59 2% 3% 36% 46% 2% 12%
2020 2500240 47 2% 4% 38% 51% 0% 4%
2019 2500240 47 0% 11% 36% 43% 0% 11%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2018 2500240 56 2% 11% 30% 46% 2% 9%
2017 2500240 48 0% 4% 38% 48% 0% 10%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500240 45 0% 9% 29% 56% 4% 2%
2015 2500240 35 0% 14% 34% 46% 3% 3%
2014 2500240 37 0% 16% 41% 35% 5% 3%
2013 2500240 51 2% 2% 43% 43% 0% 10%
2012 2500240 54 2% 11% 50% 31% 0% 6%
2011 2500240 63 0% 11% 41% 37% 2% 10%
2010 2500240 55 0% 15% 51% 29% 2% 4%