Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 88.136% 88.136% 0%
2021 63 74.603% 88.679% 15.873%
2020 57 89.474% 92.727% 3.509%
2019 62 75.806% 83.929% 9.677%
2018 66 71.212% 75.806% 6.061%
2017 58 60.345% 70% 13.793%
2016 50 60% 66.667% 10%
2015 52 73.077% 79.167% 7.692%
2014 54 66.667% 70.588% 5.556%
2013 70 64.286% 73.77% 12.857%
2012 86 63.953% 74.324% 13.953%
2011 76 43.421% 57.895% 25%
2010 59 74.576% 84.615% 11.864%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 59
  88%
  88%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2500240 63
  75%
  89%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 57
  89%
  93%
  4%
2019 2500240 62
  76%
  84%
  10%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2018 2500240 66
  71%
  76%
  6%
2017 2500240 58
  60%
  70%
  14%
2016 2500240 50
  60%
  67%
  10%
2015 2500240 52
  73%
  79%
  8%
2014 2500240 54
  67%
  71%
  6%
2013 2500240 70
  64%
  74%
  13%
2012 2500240 86
  64%
  74%
  14%
2011 2500240 76
  43%
  58%
  25%
2010 2500240 59
  75%
  85%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 59 5% 0% 25% 58% 12% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2021 2500240 63 3% 0% 14% 57% 10% 16%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500240 57 4% 4% 40% 42% 7% 4%
2019 2500240 62 5% 6% 21% 44% 15% 10%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2018 2500240 66 0% 3% 15% 53% 23% 6%
2017 2500240 58 3% 3% 19% 34% 26% 14%
2016 2500240 50 0% 6% 8% 46% 30% 10%
2015 2500240 52 0% 8% 13% 52% 19% 8%
2014 2500240 54 2% 11% 31% 22% 28% 6%
2013 2500240 70 0% 6% 23% 36% 23% 13%
2012 2500240 86 1% 5% 21% 37% 22% 14%
2011 2500240 76 3% 8% 13% 20% 32% 25%
2010 2500240 59 3% 3% 34% 34% 14% 12%