Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 87.037% 87.037% 0%
2021 46 91.304% 91.304% 0%
2020 44 100% 100% 0%
2019 43 88.372% 88.372% 0%
2018 42 100% 100% 0%
2017 32 96.875% 96.875% 0%
2016 34 94.118% 100% 5.882%
2015 35 88.571% 93.939% 5.714%
2014 56 92.857% 96.296% 3.571%
2013 50 80% 81.633% 2%
2012 60 85% 91.071% 6.667%
2011 47 87.234% 93.182% 6.383%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 54
  87%
  87%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2021 2500240 46
  91%
  91%
  0%
2020 2500240 44
  100%
  100%
  0%
2019 2500240 43
  88%
  88%
  0%
2018 2500240 42
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 32
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500240 34
  94%
  100%
  6%
2015 2500240 35
  89%
  94%
  6%
2014 2500240 56
  93%
  96%
  4%
2013 2500240 50
  80%
  82%
  2%
2012 2500240 60
  85%
  91%
  7%
2011 2500240 47
  87%
  93%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 54 4% 2% 30% 50% 13% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500240 46 4% 4% 39% 43% 9% 0%
2020 2500240 44 0% 7% 48% 45% 0% 0%
2019 2500240 43 0% 2% 23% 63% 12% 0%
2018 2500240 42 5% 7% 31% 57% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500240 32 3% 3% 47% 44% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500240 34 6% 6% 38% 44% 0% 6%
2015 2500240 35 3% 11% 46% 29% 6% 6%
2014 2500240 56 0% 7% 30% 55% 4% 4%
2013 2500240 50 0% 6% 16% 58% 18% 2%
2012 2500240 60 0% 5% 18% 62% 8% 7%
2011 2500240 47 4% 2% 30% 51% 6% 6%