Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 95.745% 97.826% 2.128%
2021 47 91.489% 95.556% 4.255%
2020 49 87.755% 95.556% 8.163%
2019 45 97.778% 100% 2.222%
2018 43 90.698% 95.122% 4.651%
2017 31 87.097% 87.097% 0%
2016 34 91.176% 100% 8.824%
2015 35 82.857% 87.879% 5.714%
2014 50 92% 92% 0%
2013 50 84% 93.333% 10%
2012 59 91.525% 100% 8.475%
2011 44 88.636% 97.5% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 47
  96%
  98%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2021 2500240 47
  91%
  96%
  4%
2020 2500240 49
  88%
  96%
  8%
2019 2500240 45
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 43
  91%
  95%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 31
  87%
  87%
  0%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2016 2500240 34
  91%
  100%
  9%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2015 2500240 35
  83%
  88%
  6%
2014 2500240 50
  92%
  92%
  0%
2013 2500240 50
  84%
  93%
  10%
2012 2500240 59
  92%
  100%
  8%
2011 2500240 44
  89%
  98%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 47 2% 6% 55% 32% 2% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500240 47 2% 6% 62% 21% 4% 4%
2020 2500240 49 2% 10% 71% 4% 4% 8%
2019 2500240 45 0% 18% 60% 20% 0% 2%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2500240 43 5% 12% 51% 23% 5% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500240 31 6% 0% 39% 42% 13% 0%
1353 80 0% 0% 40% 20% 40% 0%
2016 2500240 34 3% 0% 41% 47% 0% 9%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2015 2500240 35 0% 9% 43% 31% 11% 6%
2014 2500240 50 2% 4% 46% 40% 8% 0%
2013 2500240 50 2% 8% 24% 50% 6% 10%
2012 2500240 59 3% 8% 54% 25% 0% 8%
2011 2500240 44 7% 2% 48% 32% 2% 9%