Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 84.314% 89.583% 5.882%
2021 48 89.583% 95.556% 6.25%
2020 44 84.091% 94.872% 11.364%
2019 51 98.039% 100% 1.961%
2018 38 92.105% 92.105% 0%
2017 36 94.444% 97.143% 2.778%
2016 35 85.714% 100% 14.286%
2015 32 90.625% 100% 9.375%
2014 52 96.154% 98.039% 1.923%
2013 53 94.34% 98.039% 3.774%
2012 53 88.679% 100% 11.321%
2011 42 92.857% 100% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 51
  84%
  90%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500240 48
  90%
  96%
  6%
2020 2500240 44
  84%
  95%
  11%
2019 2500240 51
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 38
  92%
  92%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 36
  94%
  97%
  3%
2016 2500240 35
  86%
  100%
  14%
2015 2500240 32
  91%
  100%
  9%
2014 2500240 52
  96%
  98%
  2%
2013 2500240 53
  94%
  98%
  4%
2012 2500240 53
  89%
  100%
  11%
4312637 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500240 42
  93%
  100%
  7%
4312637 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 51 2% 2% 24% 57% 10% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500240 48 2% 2% 33% 52% 4% 6%
2020 2500240 44 7% 5% 32% 41% 5% 11%
2019 2500240 51 4% 2% 63% 29% 0% 2%
1353 32 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2018 2500240 38 5% 8% 34% 45% 8% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500240 36 6% 3% 31% 56% 3% 3%
2016 2500240 35 6% 6% 20% 54% 0% 14%
2015 2500240 32 3% 9% 63% 16% 0% 9%
2014 2500240 52 4% 8% 54% 31% 2% 2%
2013 2500240 53 4% 2% 34% 55% 2% 4%
2012 2500240 53 4% 4% 28% 53% 0% 11%
4312637 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2011 2500240 42 7% 7% 45% 33% 0% 7%
4312637 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%