Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 87.931% 94.444% 6.897%
2021 58 74.138% 86% 13.793%
2020 55 94.545% 96.296% 1.818%
2019 45 91.111% 97.619% 6.667%
2018 54 87.037% 100% 12.963%
2017 49 81.633% 90.909% 10.204%
2016 45 91.111% 95.349% 4.444%
2015 37 91.892% 100% 8.108%
2014 83 96.386% 100% 3.614%
2013 48 95.833% 100% 4.167%
2012 55 90.909% 100% 9.091%
2011 36 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 58
  88%
  94%
  7%
2021 2500240 58
  74%
  86%
  14%
2020 2500240 55
  95%
  96%
  2%
2019 2500240 45
  91%
  98%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 54
  87%
  100%
  13%
2017 2500240 49
  82%
  91%
  10%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500240 45
  91%
  95%
  4%
2015 2500240 37
  92%
  100%
  8%
2014 2500240 83
  96%
  100%
  4%
2013 2500240 48
  96%
  100%
  4%
2012 2500240 55
  91%
  100%
  9%
2011 2500240 36
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 58 5% 0% 28% 55% 5% 7%
2021 2500240 58 0% 0% 31% 43% 12% 14%
2020 2500240 55 4% 0% 36% 55% 4% 2%
2019 2500240 45 4% 0% 56% 31% 2% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500240 54 2% 0% 50% 35% 0% 13%
2017 2500240 49 2% 0% 31% 49% 8% 10%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500240 45 0% 0% 33% 58% 4% 4%
2015 2500240 37 5% 3% 32% 51% 0% 8%
2014 2500240 83 0% 1% 42% 53% 0% 4%
2013 2500240 48 2% 2% 29% 63% 0% 4%
2012 2500240 55 2% 2% 38% 49% 0% 9%
2011 2500240 36 0% 6% 61% 33% 0% 0%