Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 100% 100% 0%
2021 60 90% 90% 0%
2020 46 100% 100% 0%
2019 48 93.75% 100% 6.25%
2018 52 90.385% 97.917% 7.692%
2017 50 86% 100% 14%
2016 43 88.372% 100% 11.628%
2015 37 100% 100% 0%
2014 35 97.143% 100% 2.857%
2013 55 87.273% 100% 12.727%
2012 54 92.593% 98.039% 5.556%
2011 72 83.333% 98.361% 15.278%
2010 57 91.228% 100% 8.772%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 53
  100%
  100%
  0%
2021 2500240 60
  90%
  90%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 46
  100%
  100%
  0%
2019 2500240 48
  94%
  100%
  6%
2018 2500240 52
  90%
  98%
  8%
2017 2500240 50
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500240 43
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500240 37
  100%
  100%
  0%
2014 2500240 35
  97%
  100%
  3%
2013 2500240 55
  87%
  100%
  13%
2012 2500240 54
  93%
  98%
  6%
2011 2500240 72
  83%
  98%
  15%
2010 2500240 57
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 53 2% 15% 70% 13% 0% 0%
2021 2500240 60 0% 5% 65% 20% 10% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500240 46 2% 2% 91% 4% 0% 0%
2019 2500240 48 4% 6% 73% 10% 0% 6%
2018 2500240 52 4% 12% 62% 13% 2% 8%
2017 2500240 50 0% 4% 70% 12% 0% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500240 43 0% 30% 49% 9% 0% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500240 37 0% 27% 70% 3% 0% 0%
2014 2500240 35 3% 14% 77% 3% 0% 3%
2013 2500240 55 4% 2% 55% 27% 0% 13%
2012 2500240 54 0% 0% 46% 46% 2% 6%
2011 2500240 72 4% 6% 26% 47% 1% 15%
2010 2500240 57 0% 5% 68% 18% 0% 9%