Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 88.235% 91.837% 3.922%
2021 44 95.455% 97.674% 2.273%
2020 46 95.652% 97.778% 2.174%
2019 58 100% 100% 0%
2018 51 70.588% 81.818% 13.725%
2017 40 62.5% 69.444% 10%
2016 34 61.765% 77.778% 20.588%
2015 53 81.132% 86% 5.66%
2014 65 75.385% 76.562% 1.538%
2013 68 69.118% 77.049% 10.294%
2012 59 64.407% 86.364% 25.424%
2011 42 59.524% 67.568% 11.905%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 51
  88%
  92%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500240 44
  95%
  98%
  2%
2020 2500240 46
  96%
  98%
  2%
2019 2500240 58
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 51
  71%
  82%
  14%
2017 2500240 40
  62%
  69%
  10%
2016 2500240 34
  62%
  78%
  21%
2015 2500240 53
  81%
  86%
  6%
2014 2500240 65
  75%
  77%
  2%
2013 2500240 68
  69%
  77%
  10%
2012 2500240 59
  64%
  86%
  25%
2011 2500240 42
  60%
  68%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 51 4% 4% 35% 45% 8% 4%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2021 2500240 44 5% 7% 39% 45% 2% 2%
2020 2500240 46 4% 7% 41% 43% 2% 2%
2019 2500240 58 5% 10% 55% 29% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500240 51 2% 8% 27% 33% 16% 14%
2017 2500240 40 3% 10% 15% 33% 28% 10%
2016 2500240 34 3% 9% 15% 35% 18% 21%
2015 2500240 53 0% 6% 15% 60% 13% 6%
2014 2500240 65 3% 3% 18% 51% 23% 2%
2013 2500240 68 3% 15% 21% 31% 21% 10%
2012 2500240 59 2% 5% 17% 41% 10% 25%
2011 2500240 42 0% 7% 17% 36% 29% 12%