Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 88.889% 88.889% 0%
2021 47 85.106% 86.957% 2.128%
2020 39 97.436% 97.436% 0%
2019 48 95.833% 95.833% 0%
2018 47 95.745% 95.745% 0%
2017 32 90.625% 90.625% 0%
2016 36 86.111% 93.939% 8.333%
2015 31 96.774% 96.774% 0%
2014 51 100% 100% 0%
2013 45 93.333% 97.674% 4.444%
2012 56 87.5% 94.231% 7.143%
2011 42 97.619% 100% 2.381%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 54
  89%
  89%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500240 47
  85%
  87%
  2%
2020 2500240 39
  97%
  97%
  0%
2019 2500240 48
  96%
  96%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500240 47
  96%
  96%
  0%
2017 2500240 32
  91%
  91%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500240 36
  86%
  94%
  8%
2015 2500240 31
  97%
  97%
  0%
2014 2500240 51
  100%
  100%
  0%
2013 2500240 45
  93%
  98%
  4%
2012 2500240 56
  88%
  94%
  7%
2011 2500240 42
  98%
  100%
  2%
4312637 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 54 0% 4% 0% 85% 11% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500240 47 2% 11% 36% 36% 13% 2%
2020 2500240 39 3% 3% 54% 38% 3% 0%
2019 2500240 48 4% 2% 56% 33% 4% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500240 47 4% 6% 45% 40% 4% 0%
2017 2500240 32 3% 3% 38% 47% 9% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500240 36 6% 11% 50% 19% 6% 8%
2015 2500240 31 3% 16% 45% 32% 3% 0%
2014 2500240 51 0% 4% 39% 57% 0% 0%
2013 2500240 45 2% 4% 38% 49% 2% 4%
2012 2500240 56 2% 13% 29% 45% 5% 7%
2011 2500240 42 0% 10% 57% 31% 0% 2%
4312637 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%